Algemene jaarlijkse ledenvergadering 2021

7 juni 2021 15:15


Aan de leden van vv Roda Boys Bommelerwaard te Aalst,
Hierbij nodigen wij u van harte uit aanwezig te zijn bij onze jaarlijkse algemene ledenvergadering op 28 juni 2021 in/bij de kantine van vv Roda Boys Bommelerwaard. Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld. Hierbij zullen alle op dat moment nog geldende coronamaatregelen in acht genomen worden.

Aanvang: 20.00 uur

Agenda:
1. Opening

2. Ingekomen en uitgaande stukken

3. Vaststellen notulen bijzondere ledenvergadering dd 6 juli 2020

4. Jaarverslag secretaris

5. Toelichting verbouwing

6. Jaarverslag penningmeester

7. Verslag kascontrolecommissie

8. Verkiezing kascontrolecommissie

9. Vaststelling begroting

10. Bestuursverkiezing
   Aftredend en niet herkiesbaar
   De volgende personen zijn aftredend en niet herkiesbaar:
   Arnoud van Aalst – Secretaris
   Jeroen van Driel – Algemeen Lid

   Verkiesbaar
   De volgende personen hebben zich beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie en het bestuur wil deze dan ook graag voordragen:
   Arend Grandia – Secretaris
   Ad Maas – Technische Zaken

   Vacature
   De volgende bestuursfunctie staat open:
   Sponsorzaken

   Eventuele (tegen)kandidaten voor een bestuursfunctie dienen zich schriftelijk te melden vóór 21 juni a.s. bij het
   secretariaat(secretaris@vvrodaboys.nl), adres: Prins Hendrikstraat 32 5308 JM te Aalst.

11. Rondvraag

12. Sluiting

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!